Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Popularizace VUT

:

Domovská stránka

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Teď už vím,


že pro správný návrh konstrukce
je dobré míti vědu po ruce

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří

a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji
26.4.2016
Řízení životního cyklu projektů/portfolia v Project Online

Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám pěkný den. Rád bych Vás s předstihem informoval, že připravujeme workshop na téma
Řízení životního cyklu projektů/portfolia v Project Online.

Workshop se uskuteční 14. června 2016 na Vysokém učení technickém v Brně. Organizátorem je Centrum podpory projektů VUT v Brně, Asociace pracovníků univerzitní administrativy a společnosti Microsoft a inzagi s.r.o.

Workshop bude zaměřen na praktické řešení řízení projektů/programů/portfolia univerzity. Obracíme se tedy s pozvánkou na Vás - Grant Office/Projektová centra, tedy na management útvarů, zodpovídajících za přípravu, podporu, realizaci a udržitelnost projektů na univerzitě.

Předpokládáme, že s sebou vezmete i klíčové projektové manažery, připravující na Vaší univerzitě projekty v novém programovém období, ať už v OP VVV, OP PIK, H2020, GAČR, TAČR atd., tedy národní i mezinárodní programy s  lokálními i mezinárodními týmy.

N
aše univerzita využívá řadu řešení na ICT podporu. Rádi bychom s Vámi sdíleli a vyměnili si zkušenosti právě na toto téma a společně s partnery Vám představili platformu, která je dostupná všem vysokým školám - cloudové služby Office 365 firmy Microsoft. Využívání cloudových služeb je moderním trendem v oblasti provozu informačních systémů s řadou výhod, se kterými se v rámci workshopu seznámíme.

Jsem přesvědčen, že využijete této příležitosti a zapojíte se do workshopu svou aktivní účastí nejen pro atraktivní téma, ale že společně budeme pokračovat v řešení konkrétních témat společných pro Grant Office.

Účast na workshopu je pro registrované zdarma, je zajištěno občerstvení. Podrobný program i registraci najdete na stránce https://www.cpp.vutbr.cz/Stranky/POL.aspx,

Pokud máte k uvedenému tématu své dotazy, prosím posílejte je na můj e-mail bejcek@cpp.vutbr.cz v termínu do 5. června, tak, abychom v rámci plánované diskuze na workshopu odpověděli na všechny Vaše dotazy/náměty. 

Těšíme se na Vaši účast.

S úctou
Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
Centrum podpory projektů VUT v Brně
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno
telefon: +420 541 144 640
mobil:   +420 603 426 627

všechny novinky

 

There are no items to show in this view.


 

JSME TAKÉ
NA SOCIÁLNÍCH
SÍCÍCH

KONTAKTY
tel:    541 144 640
mobil: 603 426 627
email: popvut@ro.vutbr.cz